Michigan Copper-Rich Ore w/ Pumpellyite (Cu17)

$1,775.00

  • Self-Collected Copper-Rich Ore w/ Pumpellyite
  • Sanded and Sealed w/ Scratch Resistant Lacquer
  • Self-Standing (Cut-Base) End-Cut w/ prominent Cu nodule 
  • Sourced: Michigan's Upper Peninsula
  • Minerals: Amygdaloidal Basalt with Copper & Pumpellyite
  • Size: 6" x 5" x 9.5"